Scherpe prijzen

   Snelle levering

   Volg ons!

De kerk

Array
Onze prijs: € 12,00
Beschrijving

Dit fraai uitgevoerde boek over de kerk vormt een eenheid met Bij brood en beker, dat handelt over het Heilig Avondmaal, en Rondom de doopvont, over de Heilige Doop. In het eerste gedeelte van De Kerk worden de bijbelse wortels van de kerk nagegaan, waarin speciale aandacht wordt gegeven aan de missionaire roeping van de kerk en de vragen rond kerk en Israël. Een tweede gedeelte behandelt kerkopvattingen in de loop der eeuwen, vanaf de oude kerk tot en met de ecclesiologie binnen de Wereldraad van kerken, met ruime aandacht voor de grote hervormers. In de dan volgende delen worden de verzamelde gegevens systematisch verwerkt en wordt gepoogd een principiële bezinning te geven op de ecclesiologie en het kerkrecht. Een intermezzo, waarin de plaats bepaald wordt van de kerk in het heden vormt de overgang naar het laatste deel. Daarin wordt principieel-praktisch aangegeven hoe de kerk moet functioneren in prediking, catechese, pastoraat, liturgie, diaconaat, zending, oecumene en in het politieke spreken. Dit laatste hoofdstuk toont hoe actueel en relevant de gereformeerde beginselen zijn. Een persoonsnamen- en tekstregister completeren dit prachtige standaardwerk over de kerk.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoort. Voor meer informatie: klik hier.